BEJO anoncas venontan Novjaran Aranĝon (NOVA)

Plej karaj! BEJO plezure anoncas la lokon kaj la datojn de la 7-a NOVA, nia bonega Novjara Aranĝo. La loko estos ambaŭ la urboj Manaus kaj Presidente Figueiredo, em la ŝtato Amazono, la sama ŝtato, kie okazos inter la 22-a kaj 26-a de januaro niaj 51-a Brazila Kongreso de Esperanto (BKE) kaj 36-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso (BEJK). Pro tio, ĉi-foje NOVA ne okazos tre proksime de la novjariĝo, sed pli proksime de la dato de la kongresoj, inter la 15-a kaj 20-a de januaro, kun la celo venigi ĉiujn al tiu historia momento, ĉar la unuan fojon okazos naciaj […]

nova

vojagho

Rebonvenon kaj ambasadoro!

Saluton gekaraj! Mi rebonvenas vin al retejo de BEJO! Ĝi estis senaktualigoj dum multe da tempo, ĝi ankoraũ estas konstruata sed jam uzeblas. Mi revenas, kaj mi ĝojas rankonti al vi bonegan novaĵon: ĉi jare ni havos ambasadoron europen! Li nomiĝas Matheus Arantes Pacheco kaj estas 18-a jaraĝa BEJO-ano. Tie, li prezentos BEJO-n kaj Brazilo per 11 landoj kaj 3 kongresoj dum 3 monatoj: Kaj li rankontos ĉion per ĉi tiu retpaĝo! Ĉiuj liaj skribaĵoj estos trovita je la adreso: http://eo.bejo.esperanto.org.br/category/vojago-de-matheus Plej amike kaj esperante, Ana Retpaĝa redaktorino